Who’s that girl?

A list of random facts about me, one per year of my age, because I like it like that. * Lista satunnaisia faktoja minusta, yksi per ikävuosi, koska listat on kivoja.

 1. I’m past forty, but you can’t always tell. * Olen päälle neljänkymmenen, vaikkei aina siltä näytäkään.
 2. I work in IT as a trainer/consultant. * Olen IT-hommissa, kouluttajana/konsulttina.
 3. My hair is like my temperament: unruly and flaring (red from a bottle). * Hiukseni ovat kuin temperamenttini: kurittomat ja (purkki-punaisen) räiskähtelevät.
 4. I’ve got two plus one kids: son, daughter, and step-daughter. Great kids – or actually adults already 🙂 * Minulla on kaksi plus yksi lasta: poika, tytär ja bonus-tytär. Hienoja nuoria – tai oikeastaan jo aikuisia 🙂
 5. My current husband isn’t the father of my kids. * Nykyinen mieheni ei ole lasteni isä.
 6. We have two furry babies: russel-mix Meggie and ratonero bodeguero Timmy, both rescue-dogs from Spain. * Meillä on kaksi karvavauvaa: russel-mix Meggie ja ratonero bodeguero Timmy, molemmat Espanjasta pelastettuja entisiä katukoiria.
 7. I’m from Helsinki and currently live in Helsinki, but dream of a secluded house somewhere by the sea. * Olen Helsingistä ja asun tällä haavaa Helsingissä, mutta haaveilen syrjäisestä talosta jossain meren rannalla.
 8. I love sun and warm. I hate cold and snow. * Rakastan aurinkoa ja lämmintä. Vihaan kylmää ja lunta.
 9. Autumn makes me feel like a part of me dies or goes into hibernation for the dark cold winter. * Syksyisin minusta tuntuu kuin osa minusta kuolisi tai vaipuisi horrokseen pimeän kylmän talven ajaksi.
 10. When spring comes I come alive again. * Kun kevät tulee, herään minäkin taas eloon.
 11. I was born in June, I am a child of the summer. * Synnyin kesäkuussa, olen kesän lapsi.
 12. I spent my summers as a kid at our summer place with my grandma and her fox terrier Della. In first grade in school I wrote an essay on “My best friend” featuring Della. * Vietin lapsuuden kesäni meidän landella isoäitini ja tämän kettuterrierin Dellan kanssa. Ekalla luokalla koulussa kirjoitin aineen otsikolla “Minun paras ystäväni”, kertoen Dellasta.
 13. I love reading books. My only regret is that there’s so many books to read and so little time. * Rakastan lukea kirjoja. Harmi vaan, että on niin paljon kirjoja, jotka haluaisin lukea ja niin vähän aikaa.
 14. I love to write. My thoughts, stories, even the occasional poem or aphorism. * Rakastan kirjoittaa. Ajatuksiani, tarinointa, toisinaan jopa runoja tai aforismeja.
 15. I love to paint. Little water color drawings with a thought or a slogan. Acrylic paintings on canvas on the yard in the summer sun. * Rakastan maalata. Pieniä vesiväripiirroksia, joissa on pieni ajatus tai slogani. Akryylivärimaalauksia kanvaasille pihalla kesäauringon paisteessa.
 16. I love to photograph nature, seasons, animals, food, life. I am a documentarist. * Rakastan valokuvata luontoa, vuodenaikoja, eläimiä, ruokaa, elämää. Olen dokumentaristi.
 17. I love red wine and champange (separately, duh). * Rakastan punaviiniä ja shampanjaa (erikseen, hei).
 18. I love sushi, Indian cooking, Mediterranean kitchen, seafood… GOOD food. * Rakastan sushia, intialaista ruokaa, välimeren keittiötä, mereneläviä… HYVÄÄ ruokaa.
 19. I love nature in general and the sea especially. It’s my happy place. * Rakastan luontoa, merta erityisesti. Se on rauhoittumispaikkani.
 20. I love Tinos, this little Greek island on Cyclades. * Rakastan Tinosta, tuota pientä Kreikan saarta Kyklades-saaristossa.
 21. I like to cook together with my husband. * Tykkään laittaa ruokaa yhdessä mieheni kanssa.
 22. I’m liberal in my views, bourgeois in my life style, more to the right and capitalistic than left and socialistic in my political views, anarchist in my own mind, a bit of a rebel according to some friends and a freedom fighter according to my husband. I’m always on the side of the underdog, but then again, I believe that everyone is responsible for their own happiness. * Olen liberaali mieleltäni, porvari elämäntyyliltäni, enemmän oikeistolainen ja kapitalistinen kuin vasemmistolainen ja sosialistinen poliitisilta näkemyksiltäni, anarkisti pääni sisällä, kapinallinen joidenkin kavereiden mielestä ja vapaustaistelija mieheni mukaan. Olen aina heikomman puolella, mutta toisaalta uskon siihen, että jokainen on oman onnensa seppä.
 23. I have a brain tumor, an acoustic neroma (vestibular schwannoma) that was operated in 2014, but there’s a bit of it still in my head. It left me sigle-sidedly deaf (SSD). * Minulla on ulkoaivokasvain, akustikusneurinooma (vestibular schwannoma), joka leikattiin vuonna 2014, mutta sitä on vielä pieni palanen päässäni. Kuurouduin sen myötä toispuoleisesti (SSD).
 24. I have five tattoos, three pairs of earrings, one ear piercing and a nose stud. I used to have a navel piercing but I lost it in the AN operation. * Minulla on viisi tatuointia, kolme paria korvakoruja, yksi rustokoru korvassa ja nenäkoru. Minulla oli napalävistys, mutta se meni umpeen AN-leikkauksen myötä.
 25. I notice details that others don’t, but I draw big pictures in my mind. * Huomaan detaljeja, joita toiset ei huomaa, mutta maailailen isoja kuvia päässäni.
 26. My humor is sarcastic and I believe myself to be witty. * Huumorini on sarkastista ja kuvittelen olevani nokkela.
 27. I believe in equality as human beings, though we’re not all equal in economical status, in social class and intelligence. I dream of a world where people would see other people as people, without prejudice and fear caused by stereotyping. My motto is “live and let live”. * Uskon ihmisyyden tasavertaisuuteen, vaikkei kaikki olekaan tasa-arvoisia taloudellisesti ja yhteiskuntaluokallisesti ja älyllisesti. Unelmoin maailmasta, jossa ihmiset kohtaisivat ihmiset ihmisinä, ilman stereotyypittelyn aiheuttamia pelkoja ja ennakkoluuloja. Mottoni on “elä ja anna toisten elää”.
 28. I swear too much. * Kiroilen liikaa.
 29. I was a teen in the eighties and something from that lives on in me forever. * Olin kasariteini ja jotain siitä elää sisimmässäni ikuisesti.
 30. I have always liked Madonna and went to her concert when she finally came to Helsinki. * Olen aina tykännyt Madonnasta ja olin konsertissa, kun hän viimein tuli Helsinkiin.
 31. My taste in music has definitely changed from my teen years: from bubblegum pop to hard rock and metal. * Musiikkimakuni on muuttunut paljon teinivuosistani: purkkapopista hard rockiin ja metalliin.
 32. I used to be pentecostal but am no more. Now religion is a bit of a red cloth to me. * Olin aikoinaan helluntailainen, mutten ole enää. Nyt kaikki uskonto on minulle punainen vaate.
 33. I have a master’s degree in theology. Which my kids have a hard time believing. * Minulla on teologian maisterin tutkinto, vaikkeivät omat lapsenikaan sitä meinaa uskoa.
 34. I was 32 years old when I was drunk for the first time. * Olin 32-vuotias kun ensimmäisen kerran join kännit.
 35. I was 19 when I got married to my kids’ dad and 34 when we got divorced. * Olin 19 mennessäni naimisiin lasteni isän kanssa ja 34 kun erosimme.
 36. My favorite comics are Mutts, Peanuts, Calvin and Hobbes, Baby Blues, Pearls Before Swine and Fingerpori. I grew up reading Donald Duck, Lucky Luke and Tintin. * Lempisarjiksiani ovat Kamut, Tenavat, Lassi ja Leevi, Baby Blues, Helmiä sioille ja Fingerpori. Nuorena luin Aku Ankkoja, Lucky Lukeja ja Tinttejä.
 37. I love Totoro. * Rakastan Totoroa.
 38. When I drive alone, I have rock, such as Foo Fighters, Muse, My Chemical Romance, Red Hot Chili Peppers, U2 or Maroon 5, playing hard and loud. * Kun ajan yksikseni, huudatan rokkia, kuten Foo Fightersia, Musea, My Chemical Romancea, Red Hot Chili Peppersejä, U2:a or Maroon 5:a, lujalla.
 39. At home, I like to wear sweats, woolly socks and a hoodie. At work I like to wear dresses or skirts. Or jeans. * Viihdyn kotosalla verkkareissa, villasukissa ja hupparissa. Töihin tykkään pukeutua mekkoihin ja hameisiin. Tai farkkuihin.
 40. I like to answer random question and take stupid internet quizzes that tell me which kind of coffee I am or who I was in my previous life or what my choice of colors say about me. They’re bs but they’re fun. * Tykkään vastailla kummallisiin kysymyksiin ja tehdä nettitestejä, jotka kertovat mikä kahvi olen, kuka olin edellisessä elämässäni tai mitä värivalintani minusta kertovat. Ne on täyttä huuhaata, mutta hauskoja.
 41. Astrologically I am Gemini and Rabbit. I don’t really believe in that stuff either, but still find it kinda fun too. * Astrologisesti olen Kaksonen ja Jänis. En oikeastaan oikein usko tuohonkaan, mutta silti sekin on tavallaan hauskaa.
 42.  I am seriously absent minded and aloof. According to my husband, I tend to think about unicorns and other universes when I should be paying attention to the road while driving or the knife while cutting tomatoes. Thus, I have sliced my thumb more than once, but traffic accidents, only a couple little rear-end smooches. * Olen toivottoman hajamielinen ja poissaoleva. Miehen mukaan ajatukseni liikkuvat yksisarvisissa ja toisissa universumeissa, kun pitäisi seurata liikennettä ajaessa tai veistä tomaattia leikatessa. Niinpä olenkin leikannut peukaloani lukemattomat kerrat, mutta liikenneonnettomuuksia on sattunut vain pari perä-pusua.
 43. My favorite clothes are a bit teen; Bsat street wear sweats, big hoodies, clothes I “inherited” from my 18yo son, and of course Desigual. When I get some new clothes, my 15yo daughter whines: “But mom that’s MY style!” * Lempivaatteeni ovat vähän teiniä; Bsatin street wear verkkarit, isot hupparit, 18-vuotiaalta pojaltani perityt vaatteet, ja tietenkin Desigual. Kun ostan uutta, 15-vuotias tytär marisee: “Mutkun äiti toi on MUN tyylii!”
 44. I am the most accident prone person most people ever meet. My kids have told me several times that they should just bubble wrap me. * Minua onnettomuusalttiimpa ihmistä ei helposti löydä. Lapseni ovat monesti sanoneet, että heidän pitäisi vain kääriä minut kuplamuoviin.
 45. My favorite animals are bunnies, but I’m currently a devoted dog mama, and love cats too. Also, dragonflies and owls apply to me. * Lempieläimeni on pupu, mutta olen nykyisin vannoutunut koira-mama, ja rakastan myös kissoja. Sudenkorennot ja pöllöt vetoavat minuun myös.
 46. I’m too fast in my movements, which is why I frequently bump into doors and poles that I swear weren’t there 2 seconds ago. Turn, go, bump. * Olen liian nopea liikkeissäni, mistä johtuen törmäilen jatkuvasti oviin ja tolppiin, jotka ihan takuusti eivät olleet siinä vielä 2 sekuntia sitten. Käännös, eteenpäin, tömps.
 47. I have discovered the bliss of band tees. They are my favorite clothes anymore. Them and my slogan tees. “Life is better with a Bull Terrier”. * Olen löytänyt bändi-teepaitojen ihanuuden. Ne ovat nykyään lempivaatteitani. Ne, ja slogan-teepaidat. “Life is better with a Bull Terrier”.