Kirjoista – About books

Olen noin yhdeksän vanhasta saakka rakastanut lukemista ja noita luettuja kirjoja on tässä elämän varrella jo kertynyt. Satunnaisesti kirjoittelen lukukokemuksistani blogiini, luokkaan Kirjat – books. Tälle sivulle keräilen parhaita lukukokemuksiani, kirjasuosituksia ja ajatuksia lukemastani. Kirjoja, jotka kaikkien pitäisi lukea, IMHO.

I have loved reading ever since I was about nine years old. I have read plenty during these thirty-something years. Occasionally I write posts about books in my blog, posting them in the category Kirjat -books. This page is all about some of my best reading experiences, book recommendations and thoughts about what I’ve read. Books that everyone should read, IMHO.

 • Helen Macdonald – H is for Hawk (H niinkuin haukka)
  Intriguing, beautiful story about a bond between human and nature, about how Helen, mourning for her dad, takes a hawk, trains it, becomes it, and finds herself again.
  ***
  Kiehtova, kaunis kertomus ihmisen ja luonnon välisestä siteestä, siitä miten isänsä kuolemaa sureva Helen ottaa haukan, kouluttaa sen, muuttuu itse haukasi ja löytää itsensä ihmisenä uudelleen.
 • Andrew O’Hagan – The Life and Opinions of Maf the Dog, and of his friend Marilyn Monroe (Maf-koira ja hänen ystävänsä Marilyn) 
  A slightly different view to the life of one our most beloved actresses of all time. A very intimate account of Marilyn’s last two years paints a picture of a deep soul who was a bit lost in life. Maf was a bit of a philosopher, quoting different philosophers and books along the way, including The Dialogue of the Dogs by Cervantes, prompting me to read that too!
  ***
  Vähän erilainen näkökulma rakastetun näyttelijän elämään. Kirja on hyvin intiimi kertomus Marilynin viimeisistä parista vuodesta, jotka Maf-koira vietti syvällisesti ajattelevan hivenen verran hukassa olleen emäntänsä kanssa. Maf-koirassa oli vähän filosofin vikaa, ja kirjassa se viittaakin useisiin filofeihin ja toisiin kirjoihin pohdinnoissaan. Yksi näistä oli Cervantesin Koirien keskustelu, ja pakkohan minun oli sekin lukea!
 • Miguel de Cervantes – The Dialogue of the Dogs (Koirien keskustelu)
  A rather enjoyable story about the life and encounters of a dog in Spain in the 1600’s. As the title implies, the story is woven into a dialogue that a man believed to have overheard while lying in a hospital bed. One of the dogs tells his story to the other, the other one commenting here and there and occasionally reprimanding the other for gossiping.
  ***
  Vallan mainio tarina erään koiran elämästä ja kohtaamisista 1600-luvun Espanjassa. Nimensä mukaisesti tarinaa kuljetetaan dialogina, jonka eräs mies uskoo kuulleensa sairaalan vuoteella. Koirista toinen kertoo elämästään, toisen kommentoidessa tuon tuosta jotakin filosofista tai nuhdellessa toista juoruamisesta.
 • Victoria Hislop – The Sunrise
  An extremely intriguing story of the people of Famagusta, Cyprus, in the early 1970’s. Hislop sunriseweaves a story of three families together in order to paint a picture of how the coup against the president and the Turkish invasion of the northern part of the island affected everyone, the rich and the poor, the Greek and Turkish Cypriots alike. The fate of what used to be Famagusta remains a mystery to this day. Why is the Turkish military still there? Why was it left to become a ghost town instead of letting the people return? The book left me mesmerised.
  ***
  Erittäin kiehtova tarina Kyproksen Famagustan ihmisistä 1970-luvun alkuvuosina. Hislop kutoo yhteen kolmen perheen tarinat maalatakseen kuvan siitä, miten isku Kyproksen presidenttiä vastaan ja sitä seurannut Turkin maihinnousu ja saaren pohjoisosien valtaaminen vaikuttivat kaikkin; rikkaisiin ja köyhiin, Kyproksen kreikkalaiseen ja turkkilaiseen väestöön yhtä lailla. Entisen Famagustan kohtalo on yhä mysteeri – miksi se on Turkin armeijan vartioima, miksi se jätettiin autioitumaan sen sijaan, että ihmisten olisi sallittu palata?
 • Khaled Hosseini – A Thousand Splendid Suns (Tuhat loistavaa aurinkoa)
  Such a powerful story that reminds us western women of the unfortunate fact that there’s a lot of women out there who don’t have it as good as we 2018-03-08-19.25.50-shave it here. The book takes its reader to Afganistan, where women are still under the power of men in the fifties, get a bit of freedom and power until the wars start tearing the country apart and push even the wealthier people to hunger. It is the story of Mariam and Laila, two women struggling under the male oppression, but also the story of a country torn to pieces by fisrt communism, then fanatic Islam.
  ***
  Kirja on koskettava ja vahva tarina, joka muistuttaa meitä länsimaalaisia naisia siitä, ettei naisilla kaikkialla ole asiat yhtä hyvin kuin meillä täällä. Kirja vie lukijansa Afganistaniin, missä naiset 50-luvulla vielä ovat pitkälti miesten armoilla, saaden vähitellen vapautta, kunnes sodat alkavat repiä maata riekaleiksi ajaen varakkaimmatkin nälänhätään. Tarina on kuvaus kahden miesten alistuksessa elävän naisen, Mariamin ja Lailan, elämästä, mutta myös väkevä kuvaus maasta, jonka ensin repii paloiksi kommunismi, sitten fanaattinen Islam.
 • Nina George – The Little Paris Bookshop (Pieni kirjapuoti Pariisissa)
  I usually don’t even read books that have a lot of hype around parisbookshopthem, but this one intrigued me enough. Good that it did, because it – as naive as the 20yo love death was – was in the end a beautiful story about healing and finding life and oneself. I also enjoyed immensely the references to other books and the whole idea of a book apothecary.
  ***
  En yleensä tartu kirjoihin, joiden ympärillä on paljon hypeä, mutta tämä kiehtoi tarpeeksi. Onneksi niin, sillä – niin naiivi kuin se kahdenkymmenen vuoden rakkaus-kuolema olikin – kirja oli lopultakin kaunis kertomus sisäisestä eheytymisestä ja itsensä ja elämän löytämisestä. Nautin suuresti kirjan viittauksista toisiin kirjoihin ja koko kirja-apteekki-ajatuksesta.
 • Markus Zusak – The Book Thief (Kirjavaras) [See blog post]
  It was the name of the book that led me to it. I read it somewhere and decided that I need to read it. The book about a person who steals books in order to be able to read even while bookthiefbeing too poor to buy them. This was indeed a sort of a red line through the book, but it was also so much more. The friendships, the war, the humanity, the love, the confusion, the loss. A lovely, touching, poweful story of the little girl in the midst of the second world war in Germany. A little girl with a foster family, dead little brother and a friend who can’t understand why it’s so bad to have a black runner as your hero. Our whole world in a nutshell – nazi Germany might be history, but this story told by Death certainly isn’t.
  ***
  Kun luin kirjan nimen jostakin, päätin, että minun saatava lukea tuo kirja. Kirja henkilöstä, joka varastaa kirjoja lukeakseen, kun ei ole varaa ostaa niitä. Se toki on eräänlainen punainen lanka tässä kirjassa, joka on kuitenkin niin paljon enemmän. Ystävyys, sota, inhimillisyys, ihmisyys, rakkaus, hämmennys, menetys. Upea koskettava tarina pienestä tytöstä Saksassa keskellä toista maailmansotaa. Pieni tyttö sijaisperheessä, kuollut pikkuveli, ja ystävä, joka ei voi käsittää, miksei ole sopivaa, että hänen sankarinsa on musta juoksija. Maailmamme pähkinänkuoressa – natsi-Saksa voi olla historiaa, mutta tämä Kuoleman kertoma tarina ei todellakaan ole.
 • T. H. White – The Once and Future King (Muinainen ja tuleva kuningas) [See blog post]
  arthurThis book of five separate books is not your traditional fantasy novel. The books are written in different phases of White’s life, remastered and finally put together. The story telling is explanatory, White explaining the times of King Arthur to the reader instead of letting the story explain itself. It is more like a narration of little Wart who grew up to be King Arthur, of Merlyn, Lancelot and the Orkney clan than a seamlessly told story. Definitely a good read and while Helen MacDonald’s H is for Hawk led me to this one, this one already led me to get the original legend Le Morte d’Arthus by Thomas Malory.
  ***
  Tämä viidestä erillisestä kirjasta koostuva kirja ei ole ihan perinteinen fantasia-romaani. Kirjat on kirjoitettu vähän eri vaiheissa Whiten elämää, uudelleeneditoitu ja lopulta laitettu yksiin kansiin. Tarinankerronta on varsin selostavaa, Whiten selostaessa kuningas Arthurin aikakautta lukijoille sen sijaan, että antaisi tarinan selittää itse itsensä. Kirja on ennemminkin eräänlainen kunginas Arthurin, Merlynin, Lancelotin ja Orkney-klaanin elämän aikakirja ja narraatio kuin saumattomasti soljuva tarina. Erinomainen lukukokemus kuitenkin, ja siinä missä Helen MacDonaldin H niinkuin Haukka johti minut tämän kirjan pariin, tämä on jo johtanut minut hankkimaan Thomas Maloryn kirjottaman alkuperäisen legendan Le Morte d’Arthur.
 • Katja Kettu – Rose on poissa (Not translated to English)
  roseonpoissaA novel by Finnish author Katja Kettu, a Finlandia literary prize candidate (shortlisted), the book is an exquisite read. A bit of mystery, a bit of history, lots of personal drama and emotion, it is a story told by Rose, the daughter of a Native American and a second generation immigrant Finn. It is a love story, a story of being an outsider, a story of two cultures meeting in the borderlines of yet a third one. The only thing that bothered me were the inconsistencies in the story line – a bit of bad or careless editing, really.
  ***
  Rose on poissa on Rosen tarina. Rose on Amerikan intiaanin ja toisen polven suomalaisen maahanmuuttajan tytär. Rosen äiti katosi Rosen ollessa vielä lapsi, ja samana yönä isä menetti muistinsa. Kymmenien vuosien jälkeen Rose palaa reservaattiin selvittelemään menneisyyttään, äitinsä kohtaloa ja isänsä tarinaa. Rose saa viimein käsiinsä äitinsä ennen katoamistaan kirjoittamat kirjeet, isän muisti alkaa viimein palata ja pimeä vyyhti selvitä. Rose löytää prosessissa kadonneen palan itseään. Kirja on tarina rakkaudesta, kulttuurien kohtaamisesta, petoksesta, itsensä löytämisestä. Vahva tarina, joka on kirjoitettu vivahteikkaalla suomen kielellä. Tarina, joka tarttuu mielen pintaan kuin nuotion savu vaatteisiin. Ainoa harmillinen seikka kirjassa on huono editointi, joka johti epäjohdonmukaisuuksiin tarinassa.
 • Lisa See – Shanghai Girls (Shangain tytöt)
  shanghai-girlsAn absolutely intriguing story of two daughters of a wealthy family in Shanghai, whose extravagant life comes to a startling halt when their father loses everything in gambling and the Japanese attempt to invade China. The sisters set out to flee China, but starting a new life in America is not that easy either.
  Note also the sequel, Dreams of Joy, that takes the reader to the dawn of a communistic China.
  ***
  Huikean kiehtova kertomus varakkaan perheen aikuisuuden kynnyksellä olevista tyttäristä, jotka elävät Shanghaissa huikentelevaista elämää, kunnes isän vararikko ja japanilaisten Kiinan-valloitus sotkevat elämän. Siskokset lähtevät pakomatkalle Amerikkaan, missä uuden elämän rakentaminen ei ole niin helppoa sekään.
  Huomaa myös jatko-osa Dreams of Joy (en tiedä, onko suomennettu), joka vie lukijan kommunistisen Kiinan aamunkoittoon.
 • endofyourlifeWill Schwalbe – The End of Your Life Book Club (Elämän mittainen lukupiiri)
  [See blog post]
  An amazing life of helping people and many great accomplishments, a tight knit family, pancreatic cancer and books. Lots of books and reading. Will Schwalbe’s world went upside down when his mother was diagnosed with pancreatic cancer, stage 4, but one thing did not change: a love for books and reading, which he shared with his mother, even more at that end of her life stage. This book is as much about books as it is about the life of Mary Anne Schwalbe, or the other way round.
  ***
  Huikea elämä, johon mahtuu paljon auttamista ja hienoja saavutuksia, tiivis perhe, haimasyöpä ja kirjoja. Paljon kirjoja ja lukemista. Will Schwalben elämä menee nurin, kun hänen äidillä todetaan pitkälle edennyt haimasyöpä. Yksi ei kuitenkaan muutu: äidin kanssa jaettu rakkaus kirjoihin ja lukemiseen. Äidin sairauden aikana tämä vain korostuu, kun äiti ja poika perustavat eräänlaisen kirjakerhon ja lukevat ja keskustelevat kirjasta toisen jälkeen. Kirja on yhtä paljon kirjoista kuin Mary Anne Schwalben elämästäkin, tai toisin päin.
 • silenceofgirlsPat Barker – The Silence of the Girls (Ei vielä suomennettu)
  A bit different book about the Tojan war, this is the story told by the slave girls in the Greek camp. The storyteller is Briseis, a princess of Lyrnessos, who ends up in the camp as the slave of Achilles. She weaves an enchanting while revolting story of the brutality and horrors behind the screen of the (in themself brutal) battles.
  ***
  Tämä on vähän erilainen kirja Troijan sodasta. Tarina katselee sotaa kreikkailaisten leirin orjanaisten näkökulmasta, kertojana Akilleen orja, Lyrnessoksen prinsessa Briseis. Todella upeasti kerrottu tarinan toinen puoli, se samalla kertaa lumosi ja ahdisti. Tarina imaisi mukaansa, oli tavallaan tuttu, muttei ollenkaan.
 • T.J. Klune – The House in the Cerulean Sea (Talo taivaansinisellä merellä)
  The House in the Cerulean Sea by TJ Klune : All About Romance %An absolutely beautiful, sweet, and such a wise story, that it had me in tears towards the end. A story about prejudice, love, acceptance, and difference. About being more than the sum on one’s parts. More that that. It is the story of a balding middle-aged man, a gray and dull government worker who has a good heart and a burning sense of justice, and a huge capability to love. He just hasn’t found life yet, not until he’s assigned to the orphanage home of magical youths on an island in the cerulean sea.
  ***
  Kerrassaan upea, suloinen ja niin viisas tarina, että sen loppua kohti silmäni sumenivat kyynelistä. Tarina ennakkoluuloista, rakkaudesta, hyväksynnästä ja erilaisuudesta. Siitä, että jokainen meistä on enemmän kuin osiensa summa. Se on tarina kaljuuntuvasta keski-ikäisestä miehestä, harmaasta ja tylsästä valtion virkamiehestä, jolla on hyvä sydän, palava oikeudentaju ja valtava kyky rakastaa. Hän vain ei ole löytänyt elämää vielä, ei ennen kuin hänet määrätään tutkimaan maagisten lasten orpokotia saarelle keskellä taivaansinistä merta.
 • T.J. Klune – Under the Whispering Door (Ei vielä suomennettu)
  underthewhisperingdoorThis is a story of a man who never in his life saw beyond his own nose, his own benefit. A man with cold values of success, with a cold heart that gives up way before the man is ready. There, after death at the stop station between life and what comes next, he learns about life, love, and friendship, about giving without the expectation of getting, with the help of the ferryman, his reaper, and a couple of other ghosts, one of which is a dog. Such a heart warming story.
  ***
  Tämä on tarina miehestä, joka ei koskaan eläessään nähnyt omaa napaansa pitemmälle, omaa hyötyään kauemmas. Miehestä, jolla oli kylmä arvomaailma ja kylmä sydän, joka antoi periksi kauan ennen kuin mies olisi ollut valmis. Siellä, kuoleman jälkeisellä pysäkillä elämän ja tuonpuoleisen välissä, hän oppii elämästä, rakkaudesta ja ystävyydestä, antamisesta odottamatta saavansa mitään itse, opastajinaan ja auttajinaan lautturi, viikatemies(nainen) ja pari muuta kummitusta, joista toinen on koira. Sydäntä lämmittävä tarina.
 • Dave Grohl – The Storyteller – Tales of Life and Music (Tositarinoita)
  [See blog post]
  20211018_055839167_iOSI did not love this book simply because it is a memoir written by my all time favorite musician; I loved it because it tasted like life. Somehow Dave Grohl managed to make his nearly fabled life sound just like an ordinary life, like my life or your life, just any life. His job just happens to be a rock musician who’s been rocking the fucking world for decades, but that aside, it’s a life, and one I could relate to in surprisingly many ways.
  ***
  En rakastanut tätä kirjaa vain siksi, että se on kaikkien aikojen lempi-muusikkoni muistelmateos; rakastin sitä siksi, että se maistui elämältä. Jotenkin Dave Grohl sai lähes tarunhohtoisen elämänsä kuulostamaan aivan tavalliselta elämältä, minun elämältäni, sinun elämältäsi, miltä tahansa elämältä. Hänen työnsä vain sattuu olemaan rock-muusikko joka on jo vuosikymmenten ajan rokannut maailmaa. Siitä huolimatta, hänen elämänsä on elämä, johon pystyin samaistumaan yllättävän monella tavoin.
 • tenthoudoorsAlix E. Harrow – The Ten Thousand Doors of January (Ei suomennettu)
  January is an extraordinary girl, so says her rich patron too, and as long as she does like a good girl does and doesn’t ask too many questions, she can live a luxurious life. Her father goes around the world collecting other extraordinary things for the patron and his secretive society, until one day he goes missing. January sets on a journey to find her father and on that journey she learns about doors, other worlds, and her own power of writing, as she runs from those who want to keep it all a secret. A wonderful tale of determination, courage, and sheer adventure.
  ***
  January on erityislaatuinen tyttö, niin sanoo hänen rikas hyväntekijänsäkin, joka huolehtii tytöstä tämän isän kulkiessa maailmalla etsimässä muita erityislaatuisia tavaroita hyväntekijän salaperäiselle seuralle, kunnes eräänä päivänä isä katoaa. Niin kauan kuin January on kiltti tyttö ja käyttäytyy kuten kuuluu eikä kysele liikoja, hän saa elää varsin yltäkylläistä elämää. Isän katoamisen jälkeen January karkaa etsimään isäänsä ja alkaa seikkailu, joka opettaa Januarylle ovista, toisista maailmoista ja hänen omasta kirjoittamisen kyvystään, paetessaan niitä, jotka haluavat pitää sen kaiken salassa. Upea tarina päättäväisyydestä, rohkeudesta ja silkasta seikkailusta.

[Find me in Goodreads]
[Pics of my books, library and reading in Flickr]

***

Turun kirjamessuilla 2017 aloitettiin #montaääntä klassikkokirjojen tiivistäminen tweeteiksi (https://twitter.com/hashtag/monta%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4). Niitä oli hurjan hauska lukea, etenkin yhdessä esikoisen kanssa. Monta tiedettiin, moni jäi arvoitukseksi. Osallistuttiin twiittailuun itsekin, kooste alla.
***
At Turku Bookfare 2017 they started this #montaääntä where people summarize book classics in tweets (https://twitter.com/hashtag/monta%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4). It was real fun to read them, especially with my oldest kid. Many we knew, many remained unknown to us. We tweeted some ourselves too (unfortunately they’re in Finnish only).

 • Lavastus, vankilasaari, pako ruumispussissa, aarteenetsintä ja kostoretki rikkaana feikkinä. Ja onhan siellä se nainenkin. #montaääntä (Monte Criston Kreivi)
 • Opportunistinen nuori mies menettää isänsä ja lyöttäytyy juopon, naistenmiehen ja wannabe-papin seuraan. Miekankalistelua. #montaääntä (Kome muskettisoturia)
 • Mies halveksuu, nainen halveksuu. Mies rakastuu, nainen halveksuu. Nainen rakastuu, mutta luulee että mies halveksuu. Häät. #montaääntä (Ylpeys ja ennakkoluulo)
 • Kukaan ei omista mitään, mutta kaikilla on kaikkea. Hieno ei ole hienoa, kulta on lasten leikkikalu. #montaääntä (Utopia)
 • Ruokaa ruokaa enemmän ruokaa. Pitää olla varastot kunnossa kun talvi tulee. Naapurikin saadaan mukaan keräilyyn. #montaääntä (Hamsterit)
 • Nalle pelkää varpusia peipposia ja kirjoittaa kirjaa, muttei pääse kouluun. Äidin letut lohduttavat. #montaääntä (Uppo-Nalle)
 • Poika kuolee. Pikkuveli kuolee. He ratsastavat hevosillaan ja taistelevat. Lopulta he kuolevat uudestaan. #montaääntä (Veljeni Leijonamieli)
 • Pappi perii rikkaan naisen, kohtaa turmionsa pojantyttären kanssa eikä tunnista poikaansa. Lintu lävistää rintansa ja laulaa. #montaääntä (Okalinnut)
 • Kaksi perhettä asuu eri puolilla samaa linnaa. Lapset leikkivät ja aikuiset tappelevat. Lopulta vanha ukko kuolee #MontaÄäntä (Ronja Ryövärintytär)
 • Poika käy koulua, eikä tajua tapahtumista mitään suurimman osan ajasta. Pelastaa lopulta kaikki. Tonttu kuolee #MontaÄäntä (Harry Potter)
 • Tyttö satuilee ajatuksiaan ja kuolee. Kaikkia kiinnostaa. #MontaÄäntä (Anne Frankin päiväkirja)